Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Zásady o ochrane osobných údajov

V platnosti od: 25. mája 2018
V týchto zásadách o ochrane osobných údajov Vás chceme informovať o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, využívame, zdieľame a ukladáme Vaše osobné údaje.
Tieo zásady o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na všetky weby, aplikáce a produkty, pri ktorých je uvedené. 

Ak sa chcete zoznámiť s konkrétnou časťou týchto zásad o ochrane osobných údajov, nižšie nájdete osnovu s jednotlivými bodmi:

1.      Zhromažďovanie a využívanie osobných údajov

Osobnými údajmi rozumieme údaje, ktoré môžu samy o sebe alebo v kombinácii s inými získanými údajmi identifikovať konkrétneho človeka. Pokiaľ s osobnými údajmi skombinujeme ďalšie údaje (také, ktoré samy o sebe nemôžu jednotlivca identifikovať), zaobchádzame s takto spojenými informáciami ako s osobnými údajmi.

1.1 Vytvorenie účtu u firmy RadanSport s.r.o.

Keď si vytvoríte účet na e-shope prevádzkovanom firmou RadanSport s.r.o., žiadame Vás o zadanie určitých osobných údajov, napríklad e-mailové adresy či mená. Uvedenú e-mailovú adresu budete spoločne s heslom používať pre prihlásenie k svojmu účtu. Váš účet a celá registrácia je chránená heslom.

1.2 Nákup produktov na e-shope prevádzkovanom firmou RadanSport s.r.o.

Keď si zakúpite produkt na e-shope, spoločnosť RadanSport s.r.o.  od Vás získa určité osobné údaje, napríklad meno, adresu alebo telefónne číslo. Tieto údaje slúžia na spracovanie a realizáciu Vašej objednávky. Údaje z Vašej platobnej karty nesledujeme a neukladáme. Ak pri nákupe použijete platobnú kartu, údaje z tejto platobnej karty spracováva pri tuzemských platbách spoločnosť GoPay s.r.o. a u zahraničných EVO Payments International s.r.o.. Zásady bezpečnosti spracovania osobných údajov zistíte vo vyšie uvedených spoločnostiach.

1.3 Komunikácia so spoločnosťou RadanSport s.r.o.

Keď kontaktujete našu zákaznícku podporu (e-mailom, telefonicky alebo osobne), môžeme zhromažďovať ďalšie osobné údaje, napríklad meno, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob komunikácie, a tiež informácie o nami predaných produktoch, ktoré vlastníte, napríklad sériové číslo alebo dátum nákupu. Môžeme tiež vytvárať protokoly udalostí, ktoré slúžia k diagnostike problémov súvisiacich s výkonom produktu či služby a zhromažďovať informácie súvisiace s príslušným problémom. Tieto informácie využívame na to, aby sme Vám poskytli zákaznícku a produktovú podporu. Môžeme tiež vstupovať do Vášho účtu, aby sme Vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. V rámci zlepšovania zákazníckych služieb môžeme v súlade s platnými zákonmi nahrávať a analyzovať Vašu komunikáciu so zástupcami zákaznickej podpory a tiež analyzovať spätnú väzbu, ktorú získavame prostredníctvom dobrovoľných zákazníckych prieskumov. Vaše osobné údaje môžeme využívať na komunikáciu s Vami, napríklad pri rokovaniach ohľadom Vášho účtu alebo realizovaných transakciach, pri poskytovaní dôležitých informácií ohľadom Vašich produktov či aplikácí, pri zasielaní oznámenia v prípade významnejších zmien týchto zásad  o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi a možnosťami uvedenými v časti Vaše možnosti týkajúce sa marketingovej korešpondencie tiež pri zasielaní informácií o produktoch či službách RadanSport s.r.o.

1.4 Ostatné prípady nakladania s osobnými údajmi v spoločnosti RadanSport s.r.o.

Spoločnosť RadanSport s.r.o. môže osobné údaje využívať pre účely interných štatistík a na marketingové či prevádzkové účely, napríklad pri vytváraní prehľadov predajov alebo pri sledovaní a analýze demografických údajov, uživateľských záujmov, tendencií v nakupovaní a ďalších trendov u svojich zákazníkov.

2.      Spoločnosti, s ktorými spoločnosť RadanSport s.r.o. môže Vaše osobné údaje zdielať

2.1 Služba Overený zákazník spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočívá v zišťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz našeho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkoovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykľvek vyjadri námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom alebo vyjadriť nesúhlas pri dokončení objednávky. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2.2 Poskytovatelia služieb

Využívame služby nezávislých poskytovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú určité činnosti, napríklad realizáciu Vášho nákupu a jeho dodanie, spracovanie platieb kartou, zasielanie e-mailov, zaisťovanie reklamy, analýzu využívania nášho webu a aplikácie, sledovanie efektivity našich marketingových kampaní alebo realizáciu prepojenia užívateľov so sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje zdieľame s týmito poskytovateľmi služieb tretích strán len na to, aby pre nás mohli zaistiť príslušné služby.

2.3 Iné odhalenie a zverejnenie

Vaše osobné údaje môžeme oznámiť iným osobám, pokiaľ k tomu máme Váš súhlas v súlade s platnými zákonmi.
V súlade s platnými zákonmi vo Vašej jurisdikcii môžeme Vaše osobné údaje oznámiť ďalším osobám tiež v prípade, ak sa domnievame, že to je nevyhnutné alebo vhodné:
a) podľa platných zákonov a nariadení, vrátane zákonov a nariadení platných mimo krajiny Vašeho trvalého pobytu;
b) aby sme vyhoveli požiadavkám právneho procesu;
c) aby sme mohli reagovať na požiadavky úradov a predstaviteľov ochrancov zákona, vrátane úradov a predstaviteľov ochrancov zákona mimo krajinu Vášho trvalého pobytu;
d) aby sme pomohli a podporili vyšetrovanie krádeže týkajúce sa produktov či majetku spoločnosti RadanSport s.r.o.;
e) s cieľom podpory akejkoľvek z našich podmienok či zásad;
f) za účelom ochrany našich operácií alebo operácií vykonávaných akoukoľvek našou pridruženou spoločnosťou alebo pobočkou;
g) na účely ochrany práv, ochrany osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti RadanSport s.r.o., jej pridružených spoločností alebo pobočiek, vašej osoby alebo iných osôb či strán;
h) za účelom využitia dostupných opravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré by nám mohli vzniknúť.
Informácie môžeme tiež odovzdávať pridruženej spoločnosti, pobočke či tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenie, prevodu alebo prevedenie iného usporiadania časti alebo celého podniku, majetku či podielu spoločnosti RadanSport s.r.o., najmä v súvislosti s bankrotom alebo podobným postupom.

3.      Súbory cookie a ďalšie technológie

V spolupráci s poskytovateľmi analytických služieb tretích strán zhromažďujeme pri každej návšteve našeho webu určité informácie, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako vy a ostatní návštevníci webu RadanSport s.r.o. používate, a získať súhrnné štatistiky ohľadne využitia webu a rýchlosti odozvy. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, dĺžka vašej návštevy, demografické údaje, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na svojich webových stránkach či vo svojich e-mailových správach používať súbory cookie a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie webu. Tiež môžeme poveriť poskytovateľa služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťoval webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použíť k cieleným reklamám.
Ak si neželáte, aby sa informácie pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchého postupu: väčšina prehliadačov ponúka možnosť automaticky odmietať veľa takých technológií, alebo Vám dá na výber, či ich príjimete alebo odmietnete. Navyše ak bývate v krajine, ktorej zákony vyžadujú získanie Vášho súhlasu k používaniu súborov cookie na našich stránkach, budete mať možnosť upraviť svoje nastavenie súborov cookie na stránkach s výnimkou určitých súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti hlavnej stránky, a preto nemôžete zvoliť ich zakázanie.
Sledujeme a zhromažďujeme dáta uživateľov ohľadne využívania webov spoločnosti RadanSport s.r.o. Medzi tieto analytické informácie patrí dátum a čas, nastavenie jazyka, správanie používateľa (napríklad používané funkcie, frekvencia používania). Spoločnosť RadanSport s.r.o. tieto dáta využíva na zlepšenie kvality a fungovanie webov, pri vývoji a marketingu produktov a funkcií, ktoré budú Vám i ďalším uživateľom najlepšie vyhovovať, a k rýchlemu odhaľovaniu a opravám prípadných problémov s využitím.
Tu je príklad nezávislého poskytovateľa analytických a podobných služieb, ktoré v súčasnej dobe využívame:
Google: Na sledovanie štatistík využitia webu a demografických údajov, záujmov a správania uživatelov na našom webe využívame nástroj Google Analytics. Podrobnejšie informácie o tom, ako tieto analytické informácie môžeme využívať a ako môžete ich používanie regulovaťt, nájdete tu.

5.      Odkazy, aplikácie tretích strán a zásady ochrany súkromia tretích strán

Spoločnosť RadanSport s.r.o. prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré jej pomáhajú chrániť zverené osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením či úpravou. Ak sa domnievate, že ste narazili na chybu v zabezpečení, kontaktujte nás e-mailom na adrese gdpr@e-sportshop.cz. 

5.1 Zabezpečenie

Spoločnosť RadanSport s.r.o. prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré jej pomáhajú chrániť zverené osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením či úpravou.

5.2 Vaše možnosti týkajúce sa marketingovej korešpondencie

Naša spoločnosť RadanSport s.r.o. môže Vaše osobné údaje využívať k zasielaniu marketingovej korešpondencie (napríklad e-mailov) súvisiace s produktmi, a to v súlade s nastaveniami súhlasu predvolieb e-mailu v zákaznickej administrácii. Nezdieľame osobné údaje s tretími stranami za účelom zasielania marketingových materiálov týchto tretích strán.
Ak si neželáte, aby Vám spoločnosť RadanSport s.r.o. marketingové materiály zasielala, upravte si predvolby e-mailu v zákaznickej administrácii alebo v marketingovom e-mailu od spoločnosti RadanSport s.r.o. kliknite na odkaz pre odhlásenie odberov.

5.3  Zásady týkajúce sa detí

Naše weby nie sú určené deťom do 16 rokov. Žiadame osoby mladšie ako 16 rokov, aby svoje osobné údaje v spoločnosti RadanSport s.r.o. prostrednictvom našich webov nezasielali. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, podnikneme kroky, aby sme tieto informácie čo najskôr zmazali. Ak máte informácie o tom, že web spoločnosti RadanSport s.r.o. využívá osoba mladšia ako 16 rokov, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@e-sportshop.cz.

5.4 Aktualizácia zásady o ochrane osobných údajov

Aktualizovaná verzia Zásady o ochrane osobných údajov bude vždy umiestnená na stránkach www.e-sportshop.cz, prípadne si ju môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na gdpr@e-sportshop.cz.

5.5 Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu, pre ktorý boli získané, ako je uvedené v týchto zásadách o ochrane osobných údajov (okrem prípadov, kedy zákon ustanovuje dlhšiu dobu uchovávaní).

6.      Možnosti kontroly, úpravy, aktualizácie a odstránenie Vašich osobných údajov

Spoločnosť RadanSport s.r.o. podniká primerané kroky k tomu, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú presné, úplné a aktuálne. Môžete si vyžiadať prístup k svojim osobným údajom a požiadať o to, aby boli chybné alebo nesprávne údaje aktualizované. Tiež môžete požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov aj účtu u spoločnosti RadanSport s.r.o. Na Vašu žiadosť budeme reagovať čo nejrýchlejšie v súlade s platnými zákonmi. Z dôvodu Vašej ochrany môžeme vybavovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojené s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú ste použili na zaslanie svojej požiadavky, a v určitých prípadoch musíme pred vykonaním vašej požiadavky overiť Vašu identitu. Môžeme odmietnuť spracovávať žiadosti, ktoré porušujú súkromie ostatných, sú veľmi nepraktické alebo by od nás vyžadovali prevedenie činnosti, ktorú platné zákony nepovoľujú. Mimo to sa môže stať, že platné zákony vyžadujú, aby sme určité osobné údaje uchovávali dlhšiu dobu za účelom archivácie, napríklad záznamy týkajúce sa nákupov kvôli záruke a účtovníctva.
Žiadosti o prístup, opravu či odstránenie môžete podávať e-mailom na adresu gdpr@e-sportshop.cz alebo písomne na adresu našej prevádzky uvedenej v kontaktoch na webe www.e-sportshop.cz