Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

Predávajúci
RadanSport s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
IČ: 26098806
DIČ: CZ266098806
tel. +420 387 411 543

Kupujúci
Meno a priezvisko kupujúceho:

 Adresa:

 Kontaktné údaje (e-mail, telefón):

 

Dňa ................. som s vami uzavrel(a) kúpnu zmluvu č. .................

ktorej predmetom bol tovar:

 

Tovar som prevzal(a) dňa ................. od dopravnej spoločnosti, doklad o kúpe č. .................

Zásielka bola doručená v neporušenom obale a v bezchybnom stave. Vzhľadom k tomu, že tovar nenaplnil moje očakávania, rozhodol(a) som sa využiť svoje právo, a v súlade so znením §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, od vyšie uvedenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Tovar posielam späť a zároveň vás týmto žiadam o:

 1) poukázanie kúpnej ceny ................. Kč

 v prospech bankového účtu č. ..................................

 2) výmenu za iný tovar:

 rozdiel v cene zaplatím, prípadne poukážte na môj účet č. ..................................

 Žiadam o vybavenie do 14-tich dní od doručenia tohto odstúpenia.

 S pozdravom

  

.............................                                                                                                 dňa:.............................

podpis kupujúceho

Príloha: daňový doklad / faktúra č. .................